Kerkgenootschap New Song wil doormiddel van het woord van God (de bijbel) ieder mens tot het besef brengen dat hij/zij belangrijk
is, en het maximale kan bereiken in geest, ziel, lichaam.

Geestelijke groei en onderlinge verbondenheid van de gelovigen zijn kenmerkend voor de kerkgenootschap.
New Song draagt zorg voor de gehele mens. Wij presenteren en re-presenteren, produceren en re-produceren het karakter en gedrag van de heer Jezus, conform de heilige geest van God de Vader!
Kerkgenootschap New Song wil mensen onderwijzen doormiddel van het woord van God, zodat ze door de kracht van God
sterk en met zelfvertrouwen in eigen gezinnen kunnen functioneren, en naar buiten toe kunnen treden.
Op een praktische en effectieve manier anderen kunnen bereiken, en hierdoor een betere, sterkere, stabielere
en socialer samenleving creëren.
Stichting New Song is actief in Tilburg, Dordrecht, Den Haag, Amsterdam, Den Helder, Heerlen, Nijmegen, Lelystad en Rotterdam. De Stichting richt zich met name op sociaal-, culturele- en educatieve activiteiten toegespitst op de Antilliaanse doelgroep. Het doet ons ook pijn te moeten constateren dat de toestroom van Antillianen naar Nederland blijft toenemen, allen op zoek naar een beter bestaan. De berichten en cijfers in de media over onze landgenoten die op het verkeerde pad zijn geraakt is schrikbarend hoog. De Nederlandse regering doet zijn best met allerlei projecten en middelen beschikbaar te stellen om de doelgroep in beeld te krijgen. Helaas lukt dit niet altijd. Daarom is kennis van de achtergrond en problematiek in combinatie met herkenbaarheid (rolmodel) voor de doelgroep heel belangrijk.

Door de “rolmodel theorie” toe te passen is de kans groter om de doelgroep te bereiken bij te dragen om het zelfbeeld te verbeteren sociale vaardigheden aan te leren sociale controle mogelijk onderlinge band te versterken c.q. krachten bundelen. Uitgaande van voorgaande is Stichting New Song een samenwerking aangegaan met “rol-models”, bestaande uit professionele organisaties van Antilliaanse afkomst om het vormingsplan uit te voeren.

Christengemeente New Song is gesticht door de Senior Pastors Welton (Papie) en Maurina Esprit in 1988 te Curaçao. De leidingsvorm bestaat uit 5 bedieningen, elk met verschillende bekwaamheden en kennis van Gods woord. Dit is de zogenaamde vijfvoudige bediening bestaande uit: Apostel, Profeet, Leraar, Herder en Evangelist. De directeur Welton Esprit is de Apostel en de visiedrager van de gehele organisatie, hij heeft ook de beslissings bevoegdheden. De andere stafleden dragen de visie mee, in samenwerking met de leden. Naast Christengemeente New Song te Curaçao en Nederland zijn er ook gemeenten op Aruba en in Colombia. De Directeur (apostel) brengt 1 á 2 keer per jaar een werkbezoek bij de gemeenten in Nederland, Colombia en op Aruba.

Visie:
Onze Heer Jezus Christus is het hoofd van de gemeente (Efez. 1:12-23). Hij is het concrete, zichtbaar geopenbaarde Woord van God (1 Joh1: 1-4). Het Woord van God verandert mensen en geeft hen een nieuw lied (New Song) in het hart (openbaring 5:9). Het Woord van God wilt dat ieder mens, man en vrouw, beseft dat hij belangrijk is en het maximale kan bereiken in geest, ziel en lichaam. (1Tess 5:23). Daarom tracht New Song het Woord van God eenvoudig en begrijpelijk te delen. Zodat het Woord dagelijks op een praktische en effectieve wijze toegepast kan worden en wij veranderde mensen kunnen zijn met een nieuw lied in ons hart. Zo kunnen we steeds het maximale bereiken in lichaam, ziel en geest. De tekst uit Filippenzen 4:4, welke New Song genomen heeft in haar VISIE is dat een ieder mens zich altijd verheugt in de Heer opdat zo 3 Joh. 2 een realiteit in het eigen leven wordt en zodoende ieder mens gezond blijft.

Contact


Doctor Nuijensstraat 2, 5014 RL Tilburg